dilluns, 27 de juliol de 2015

"LLEUC" 60 · Mapa de connexions

Port 4: Benvinguda ~ Port 7: “Un paisatge a la memòria”, de Joan Lladós ~ Port 17: “L’espina clavada”, de D.H. Lawrence ~ Port 53: “Breu història de la formació d’Ucraïna”, de Nikolai V. Gógol ~ Port 74: “El repic”, de Pol Alonso ~ Port 104: “Contrapunts”, de Carme Moreno ~ Port 154: “Algunes parides més”, de Juglans Regia ~ Port 157: Sobre els autors ~ “La lluna en un cove” (“LLEUC”), revista literària en català. Dipòsit Legal: AB-539-2008. ISSN: 1889-0997. Setena temporada. Número 60, juny de 2015.