dijous, 9 de maig de 2013

Jordi Castellet i Sala

Jordi Castellet i Sala. Poso al dia els meus papers i em permeto de rellegir autors aparcats, com Mestre Eckhart (s. XIV) o Ireneu de Lió (s. II), cosa que no seria possible si no estigués deslliurat de tasques més crematístiques. Aficionat a la redacció, sobretot d’articlets de pensament que publico ací i allí, ara us ofereixo algun text que a mi m’ajuda a pensar i a meditar, sobre la vida, el destí i el sentit de l’existència que crec, sincerament, que només Déu pot sadollar en l’esperit humà. En el número 47 de "La Lluna en un Cove" he col·laborat amb la traducció de "Dos sermons del Mestre Eckhart".