dijous, 9 de maig de 2013

Entrevista a Elena Villalba

Entrevista a Elena Villalba, autora del llibre “Spock i jo. De la ciència-ficció a l’espiritualitat” (Llibres de l’Índex, 2011). -- Això és el que li hem preguntat: ¿Com neix la seva fascinació per aquest personatge de ficció anomenat ‹Spock›? ¿Quina motivació la porta a escriure aquest llibre? -- El seu llibre “Spock i jo” porta el subtítol “De la ciència-ficcio a l’espirituali-tat”. Defineixi el que és pera vostè ‹ciència-ficció›, el que és ‹espiritualitat›, i digui’ns breument com es pot passar d’una cosa a l’altra. ¿Realment és possible fer aquest pas? -- Aprofundint una mica més sobre la intenció del llibre, ¿es pot dir que és una mena d’enciclopèdia al voltant d’un personatge idolatrat? ¿Un assaig reflexiu sobre un personatge peculiar amb una cosmovisió pròpia? -- ¿Què, segons vostè, resulta més fascinant d’aquest personatge? ¿Per què creu que va acabar adquirint tant de protagonisme dins d’una sèrie que, en principi, el comtemplava com a personatge més aviat secundari? -- Parli’ns una mica sobre vostè i sobre les seves facetes artístiques i creatives. La pregunta té una segona part: ¿Per què tria en aquest cas l’opció literària pera vehicular les seves necessitats expressives? -- En la contraportada del llibre llegim: «Hi trobem deu capítols, deu temes diferents interrelacionats: música; art i estètica; vegetarianisme i ecologisme; ciència i tecnologia; humanisme i evolució; esoterisme; espiritualitat, zen, mística i amor...» ¿Què els diria vostè a aquells que d’antuvi podrien pensar que es tracta d’una obra que presenta una mena de refregit ‹kitsch› de conceptes i opcions de vida? -- ¿Com definiria vostè aquest corrent de ‹nou espiritualisme› al qual faria referència una part del seu propi llibre? ¿Què, segons la seva opinió, motiva o genera aquest corrent? ¿El buit que deixa l’‹espiritualisme› precedent? ¿Una necessitat inherent al gènere humà? -- Però, ¿què hi hauria de nou en aquest corrent, i què hi ha de vell sota noves formes? En opinió seva, ¿com es pot destriar l’esnobisme de l’autèntica opció de vida segons unes determinades conviccions vertaderament arrelades en l’esperit? -- En la solapa del llibre hi ha una breu nota biogràfica de l’autora. Allà trobem que en una fase inicial, vostè es vincularia dins del corrent ‹punk›, entre altres opcions estètiques i artístiques. Expliqui’ns l’evolució que segueix una simpatitzant del moviment ‹punk› pera acabar fent meditació zen, tal com s’afirma en la mateixa nota biogràfica. ¿S’ha de considerar com una mena de ‹conversió de Sant Pau›? ¿O és, segons vostè, una evolució lògica i natural? -- Tornant ara al procés de creació del llibre, expliqui’ns una mica com va anar: ¿Quant de temps triga a escriure l’original? ¿Quines circumstàncies giren al voltant d’aquest procés de creació? ¿Com aconsegueix trobar un editor que finalment s’avé a publicar la seva obra? ¿Quines han estat les dificultats i impediments principals que ha trobat vostè pera aconseguir que el seu llibre sortís a la llum? -- Com a experiència creativa i vital, ¿com ha influït en la seva vida la publicació d’aquesta obra? ¿Quines coses han canviat i quines coses han continuat igual en vostè? -- Entre altres preguntes... Les respostes, al número 47 de "La Lluna en un Cove".