dissabte, 8 d’agost de 2009

Guanyador/a del 1er Concurs (vuit d'agost)

La guanyadora del 1er Concrurs, del vuit d'agost, és Mònica.
Els gunayadors han de donar-nos les dades a través del nostre formulari web, que trobaran en aquesta adreça:

http://www.lallunaenuncove.cat/su-ppcc.htm

En el camp "Observacions" del formulari hauran de posar: "He guanyat el concurs del (dia) - Subscripció gratuïta"