dimecres, 27 de gener de 2016

“Forever young”, d’Eduard Creus

“Forever young”, d’Eduard Creus (fragment): Tot i que ja feia temps que corria el rumor, no va ser fins un divendres del mes de juny que la notícia va sortir publicada a l’edició setmanal de “La Veu de l’Anoia”. Enmig dels fulls dedicats la crònica ciutadana, s’hi llegia el següent titular: “L’enderrocament de l’ala est del convent dels caputxins tindrà lloc a principis de setembre”. La notícia deia: «Després d’haver estat sospesant-ho durant més d’un any, el passat dimecres el prior del convent va confirmar a la nostra redacció que, atès el seu mal estat i les diverses causes que en fan impossible la seva recuperació, l’ala est del cenobi serà finalment enderrocada passada la festa major. ~ Aquest és un fragment de “Forever young”, d’Eduard Creus, dins del núm. 64 de “La lluna en un cove”.