dimecres, 21 de març de 2012

Blai Domènech


Blai Domènech. En “La Lluna en un Cove” ha publicat: “El candidat” (núm. 3), “Posats per nosaltres mateixos en el cor de les nostres llars” (núm. 8), “Elogi de la solitud volguda” (núm. 9), “Carta a H.” (núm. 21), “Fotografia de mare amb nen” (núm. 37), “Violència domèstica” (núm. 41) i “Un tros de paper pel terra” (núm. 43).