dimecres, 17 d’agost de 2011

Us recomanem

Us recomanem el nou llibre del Ramon Monton: La revolució pendent.
Editorial El Toll: www.eltoll.cat