dilluns, 28 de setembre de 2009

Solució al 17è concurs (del 20 de setembre)

Ja tenim guanyador del 17è concurs! La pregunta era: ¿què vindria a ser el "paral·lisme creatiu", segons el relat que porta aquest nom, de Joan V. Olmo? I la resposta que ha donat el Roger és: "El paral·lelisme creatiu, segons l'autor, vindria a ser la coincidència d'idees en el procés creatiu de dues persones diferents que no tenen cap contacte intel·lectual ni es coneixen i que, per mitjà de la seva disciplina artística, creen una obra amb el mateix contingut i que coincideix, també, en l'espai temporal. Al protagonista del relat li passa tres vegades (...). De fet, la idea del relat, neix d'una experiència que l'autor va tenir de paral·lelisme creatiu amb un relat publicat en un dels números de la lluna en un cove". Doncs és exactament això! Per tant, el Roger (el lladre de guants blancs) s'endú el premi: un exemplar de La Lluna en un Cove (a elegir d'entre els que s'han publicat fins ara, núms. 1-9). Es prega al guanyador que ens enviï un correu electrònic amb les seves dades perquè li poguem enviar el seu premi. La bústia: jodemano@lallunaenuncove.cat
Salutacions, i fins al proper concurs!